"Strom"

"Strom"

29.11.2015   11/29/2015

 
 

 

 
 

"Strom" - to bola téma včerajšieho a zároveň posledného workshopu výtvarného festivalu "Magická jeseň 2015"

Som veľmi rada, že som mala možnosť viesť túto udalosť ako lektorka a priblížiť výtvarnú techniku perokresba v kombinácií s akvarelovými pastelkami, a to v prítomnosti milých ľudí, príjemnej atmosféry a hudby. 

Ďakujem každému, kto sa zúčastnil a samozrejme Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia za pozvanie.

"Tree" - this was the theme of yesterday and last workshop artistic festival "Magic Autumn 2015"

I am very glad that I had the opportunity to lead this event as a lecturer and bring art techniques line drawing in combination with watercolor pencils, in the presence of nice people, pleasant atmosphere and music.

Thank you to everyone who participated and of course Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia for the invitation.

 

Fotogaléria/Gallery: " Strom "

Záznamy: 1 - 5 zo 5