PRIWIDYA fest 6 "Keď básnik sníva"

PRIWIDYA fest 6 "Keď básnik sníva"

26.9.2015  09/26/2015

 

 

 

 

 

Bolo mi potešením zúčastniť sa príjemného umeleckého podujatia PRIWIDYA fest 6 "Keď básnik sníva" - stretnutie básnikov z Prievidzkého regiónu, kde som mala možnosť predstaviť niektoré zo svojich básní. 

❃ 

It was my pleasure to take part in a pleasant artistic events PRIWIDYA Fest 6, where I had the opportunity to present some of my poems. 

 

Fotogaléria/Gallery: PRIWIDYA fest 6 "Keď básnik sníva"

Záznamy: 1 - 5 zo 5