"List stromu"

"List stromu"

7.11.2015   07/11/2015

 
 
 
 
 
 

Bolo mi cťou včera (7.11.2015) prežiť pekné chvíle v prítomnosti milých ľudí a príjemnej atmosféry jednej z udalosti výtvarného festivalu "Magická jeseň", kde som mala možnosť priblížiť ostatným výtvarnú techniku perokresba. Téma tejto udalosti sa v niesla v duchu jesene "List stromu", pri ktorej sa každý z prítomných mohol pohrať so svojou fantáziou a vytvoriť tak svoje jedinečné dielo. Ďakujem každému, kto sa zúčastnil a samozrejme Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia za pozvanie a možnosť ukázať jednu z mojich obľúbených výtvarných techník a zároveň viesť túto udalosť ako lektorka, cením si to.

✒ 

It was an honor yesterday (07/11/2015) spend nice time in the presence of nice people and friendly atmosphere of one of the events artistic festival "Magical Autumn" where I had the opportunity to show other people art techniques pen drawing. The theme of the event was "Leaf of tree" where each of those present could play with their imagination and create their unique artwork. Thank you to everyone who came and of course Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia for the invitation and the opportunity to show others one of my favorite art techniques and also lead this event as a lecturer, I appreciate it.

Fotogaléria/Gallery: "List stromu"

Záznamy: 1 - 7 zo 7