"Anjel lásky"

"Anjel lásky"

27.12.2015   12/27/2015

 
 
 
 
 
 

Bolo mi potešením viesť 27.12.2015 výtvarný mini-kurz pod názvom ANJEL LÁSKY - výučba výtvarných techník - perokresba v kombinácií s akvarelovou maľbou, zo série podujatí Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT - Štedrý december 2015.

Ďakujem za príjemne strávený čas v prítomnosti milých ľudí. 

It was my pleasure to lead 12/27/2015 creative mini-course, entitled LOVE ANGEL - teaching art techniques - pen in combination with watercolors, a series of events Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT - Christmas in December 2015.

Thanks for a pleasant time in the presence of nice people.

 

Fotogaléria/Gallery: "Anjel lásky"

Záznamy: 1 - 6 zo 6