"Angel"

"Angel"

31.10.2015  10/31/2015

 
 
 
 
 
 

I spent a pleasant time in the company of kind people. Four hours with good music, hot tea and painting of an angel of our imagination. During that time you can not do much, but it was very enjoyable, instructive and I enjoyed it. Just one week later, 07/11/2015, I will demonstrate and show art techniques line drawing. The theme will be "leaf of tree" 

Thank you very much for the invitation PRIWIDYA PROJECT. I am looking forward to!

Strávila som príjemný čas v spoločnosti milých a veselých ľudí. Štyri hodiny pri dobrej hudbe, teplom čaji a maľbe anjela z našich predstáv. Za ten čas sa nedá veľa stihnúť, ale bolo to veľmi príjemné, poučné a vychutnala som si to. Už o týždeň, 7.11.2015, predvediem výtvarnú techniku perokresba. Témou bude "List stromu"

Veľmi pekne ďakujem PRIWIDYA PROJECT za pozvanie. Teším sa!